Zajištění důstojného, aktivního
a bezpečného života
Hrubá Voda 11, Hlubočky 783 61
info@ddhrubavoda.cz
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory

Domov pro seniory

Poslání

Posláním Domova Hrubá Voda, služby " Domov pro seniory", je poskytování pobytových služeb seniorům, zajištění důstojného, aktivního a bezpečného života, poskytování takové podpory a pomoci, aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život.

Cílová skupina

Služba Domov pro seniory s kapacitou 74 lůžek je určena pro seniory ve věku 60 a více let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc, kterou jim nemůže zajistit rodina a blízké okolí.

Do zařízení nemohou být přijaty osoby:

 • s psychotickou duševní poruchou v dekompenzovaném stavu
 • s demencí u Alzheimerovy nemoci
 • s mentální retardací
 • s demencí související s alkoholismem a jinými návykovými látkami
 • v pásmu těžké demence
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální přístrojové zařízení
 • se smyslovým postižením vyžadující speciální péči
 • s akutními infekčními nemocemi, které vyžadují zvýšené hygienicko-epidemiologické nároky

Základní zásady

 • udržovat dosavadní schopnosti uživatele, podporovat ho k samostatnosti
 • zachovávat lidskou důstojnost uživatele
 • dodržovat lidská práva, základní svobody a etický přístup k uživateli
 • podporovat aktivitu uživatele a kreativní tvořivost uživatele
 • posilovat sociální začleňování uživatele
 • respektovat individualitu každého uživatele
 • poskytovat bezpečné služby
 • partnerský přístup k uživateli

Cíle sociální služby

 • poskytování kvalitních sociálních služeb
 • podpora a udržení schopnosti uživatelů sociálních služeb
 • zajištění pocitu bezpečí
 • zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života
 • podpora udržení kontaktu s blízkými, s rodinou
 • vytvoření příjemného prostředí

Domov Hrubá Voda- služba Domov pro seniory má cíle rozděleny na oblasti:

A. PRÁCE UŽIVATELI

Krátkodobé cíle (na rok 2020):

 • zavedení jednoduchých aktivizačních prvků ve venkovním  areálu Domova k rozvinutí pohybových schopností uživatelů (trenažéry, skleník) - zodpovídá ergoterapeut a ředitel Domova
 • vypracovat pracovní postup pro přijetí nového uživatele platný na den nástupu - zodpovídá sociální pracovnice
 • nabídka rodinám a příbuzným uživatelů strávit společný čas v zařízení, zúčastnit se průběhu dění života v zařízení (jak probíhá celý den, jaká je celodenní péče, aktivity, co, jak a kdy se dělá) - zodpovídá sociální pracovnice a vrchní sestra
 • navázání spolupráce s nutriční terapeutkou - zodpovídá vedoucí kuchyně a ředitel Domova
 • získat ke spolupráci více rodinných příslušníků při organizování společenských akcí - zodpovídá sociální pracovnice
 • účast vedoucích pracovníků jednotlivých oddělení na informačních schůzkách s uživateli - zodpovídá sociální pracovnice

Dlouhodobé cíle:

 • pracovat na udržení značky kvality v rámci projektu Český systém kvality služeb - zodpovídá ředitel Domova

B. ZMĚNY PROSTŘEDÍ

Krátkodobé cíle (na rok 2020):

 • dokončení celkové rekonstrukce velkého výtahu - zodpovídá ředitel Domova
 • rozšíření / posílení/ wifi signálu na Hlavní budově (oblast kulturní místnosti) - zodpovídá ředitel Domova
 • rozšíření záhonků na bylinky a zeleninu pro potřeby kuchyně - zodpovídá ředitel Domova
 • modernizace pokojů (výmalba, nové vybavení, výměna podlahových krytin) - zodpovídá ředitel Domova

Dlouhodobé cíle:

 • vybudování přístupové cesty a odpočinkové zóny v prostorách zahrady (altán, chodníček, zahradní houpačka, zahradní nábytek, úprava příjezdové cesty) - zodpovídá ředitel Domova

C. PRÁCE SE ZAMĚSTNANCI

Krátkodobé cíle (na rok 2020):

 • školení personálu na téma „ Základy nedirektivní komunikace v krizové intervenci u klientů seniorského věku v sociálních službách“ - zodpovídá sociální pracovnice a vrchní sestra
 • seminář na téma „ Péče o klienty s poruchami řeči“ - zodpovídá sociální pracovnice a vrchní sestra
 • seminář z oblasti smyslové aktivizace - zodpovídá sociální pracovnice a vrchní sestra

Dlouhodobé cíle:

 • průběžné zvyšování odbornosti personálu přímé péče v rámci projektu „Podpora standardizace a optimalizace Domova Hrubá Voda“ - zodpovídá ředitel Domova
 • oblast péče o zaměstnance všech oddělení - zodpovídají vedoucí jednotlivých oddělení
  1. pořádání společných společenských akcí
  2. určení mentora k zaškolování nových zaměstnanců
  3. možnost dalšího vzdělávání
  4. možnost dalšího profesního růstu
  5. možnost využití individuálních supervizí
  6. nabídka stáží v jiných zařízeních
  7. zlepšení zázemí pro zaměstnance (výmalba, rekonstrukce sociálního zařízení, nové vybavení)