Zajištění důstojného, aktivního
a bezpečného života
Hrubá Voda 11, Hlubočky 783 61
info@ddhrubavoda.cz
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory

Domov pro seniory

Poslání

Posláním Domova Hrubá Voda, služby " Domov pro seniory", je poskytování pobytových služeb seniorům, zajištění důstojného, aktivního a bezpečného života, poskytování takové podpory a pomoci, aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život.

Cílová skupina

Služba Domov pro seniory s kapacitou 74 lůžek je určena pro seniory ve věku 60 a více let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc, kterou jim nemůže zajistit rodina a blízké okolí.

Do zařízení nemohou být přijaty osoby:

 • s psychotickou duševní poruchou v dekompenzovaném stavu
 • s demencí u Alzheimerovy nemoci
 • s mentální retardací
 • s demencí související s alkoholismem a jinými návykovými látkami
 • v pásmu těžké demence
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální přístrojové zařízení
 • se smyslovým postižením vyžadující speciální péči
 • s akutními infekčními nemocemi, které vyžadují zvýšené hygienicko-epidemiologické nároky

Základní zásady

 • udržovat dosavadní schopnosti uživatele, podporovat ho k samostatnosti
 • zachovávat lidskou důstojnost uživatele
 • dodržovat lidská práva, základní svobody a etický přístup k uživateli
 • podporovat aktivitu uživatele a kreativní tvořivost uživatele
 • posilovat sociální začleňování uživatele
 • respektovat individualitu každého uživatele
 • poskytovat bezpečné služby
 • partnerský přístup k uživateli

Cíle sociální služby

 • poskytování kvalitních sociálních služeb
 • podpora a udržení schopnosti uživatelů sociálních služeb
 • zajištění pocitu bezpečí
 • zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života
 • podpora udržení kontaktu s blízkými, s rodinou
 • vytvoření příjemného prostředí

Domov Hrubá Voda- služba Domov pro seniory má cíle rozděleny na oblasti:

A. PRÁCE UŽIVATELI

Krátkodobé cíle (na rok 2019):

 • zavedení jednoduchých aktivizačních prvků v areálu Domova - zodpovídá ergoterapeut + vedení Domova, převedeno z roku 2018
 • uspořádání setkání s rodinnými příslušníky a osobami blízkými našich uživatelů v letním období - společná akce (hudba, občerstvení, vzájemná spolupráce při organizaci akce) - zodpovídá sociální pracovnice
 • zorganizování Dne otevřených dveří (září) - zodpovídá sociální pracovnice + vedení Domova
 • vypracovat pracovní postup pro přijetí nového uživatele platný na den nástupu - zodpovídá sociální pracovnice
 • uspořádání vzpomínkové akce ke dni „ Památka zesnulých“- zodpovídá sociální pracovnice

Dlouhodobé cíle:

 • získat ke spolupráci více rodinných příslušníků při organizování společenských akcí - zodpovídá sociální pracovnice
 • více se zaměřit na adaptační období nově přijatého uživatele - zkvalitnit zpracování výstupu z adaptační doby, vypracování písemné zprávy klíčovým pracovníkem a informování ostatních pracovníků - zodpovídá sociální pracovnice
 • pracovat na udržení značky kvality v rámci projektu Český systém kvality služeb - zodpovídá vedení Domova

B. ZMĚNY PROSTŘEDÍ

Krátkodobé cíle (na rok 2019):

 • rekonstrukce jídelny - zodpovídá vedení Domova
 • výmalba chodeb na Hlavní Budově a na Domečku - zodpovídá vedení Domova
 • celková rekonstrukce velkého výtahu - zodpovídá vedení Domova
 • rekonstrukce centrální koupelny - zodpovídá vedení Domova
 • pokračování v celkové modernizaci pokojů - zodpovídá vedení Domova

Dlouhodobé cíle:

 • snížení kapacity Domova o jedno místo na třílůžkovém pokoji - zodpovídá vedení Domova
 • úprava dopravního značení při vjezdu do areálu Domova- zodpovídá vedení Domova
 • vybudování přístupové cesty a odpočinkové zóny v prostorách zahrady - zodpovídá vedení Domova

C. PRÁCE SE ZAMĚSTNANCI

Krátkodobé cíle (na rok 2019):

 • školení personálu na téma „Preterapie“ - zodpovídá soc. pracovnice a vrchní sestra
 • seminář na téma „Péče o pečující“- zodpovídá sociální pracovnice a vrchní sestra
 • seminář na téma „Úzkostný klient“- zodpovídá sociální pracovnice a vrchní sestra

Dlouhodobé cíle:

 • průběžné zvyšování odbornosti personálu v rámci projektu „Podpora standardizace a optimalizace Domova hrubá Voda“ - zodpovídá vedení Domova