Zajištění důstojného, aktivního
a bezpečného života
Hrubá Voda 11, Hlubočky 783 61
info@ddhrubavoda.cz
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Poslání

Posláním Domova Hrubá Voda, "Domov se zvláštním režimem" je poskytování pobytových služeb klientům, zajištění důstojného, aktivního a bezpečného života, poskytování takové podpory a pomoci, aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život.

Cílová skupina

Domov se zvláštním režimem s kapacitou 17 lůžek je určena ženám od 40 let s chronickým duševním onemocněním, se stařeckou demencí a s demencí u Alzheimerovy nemoci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Osoby, které nepatří do cílové skupiny:

 • s psychotickou duševní poruchou
 • s mentální retardací
 • s demencí související s alkoholismem a jinými návykovými látkami
 • v pásmu těžké demence
 • zcela imobilní vyžadující 24h péči
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální přístrojové zařízení
 • se smyslovým postižením vyžadujícím speciální péči
 • s akutními infekčními nemocemi, které vyžadují zvýšené hygienicko-epidemiologické nároky

Základní zásady

 • udržovat dosavadní schopnosti uživatele, podporovat ho k samostatnosti
 • zachovávat lidskou důstojnost uživatele
 • dodržovat lidská práva, základní svoboda a etický přístup k uživateli
 • podporovat aktivitu uživatele a kreativní tvořivost uživatele
 • posilovat sociální začleňování uživatele
 • respektovat individualitu každého uživatele
 • poskytovat bezpečné služby
 • partnerský přístup k uživateli

Cíle sociální služby

 • poskytování kvalitních sociálních služeb
 • podpora a udržení schopnosti uživatelů sociálních služeb
 • zajištění pocitu bezpečí
 • zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života
 • podpora udržení kontaktu s blízkými, s rodinou
 • vytvoření příjemného prostředí

Domov Hrubá Voda- služba Domov pro seniory má cíle rozděleny na oblasti:

A. PRÁCE UŽIVATELI

Krátkodobé cíle (na rok 2019):

 • před nástupem uživatelek - přichystat pokoj ve spolupráci s jejich rodinou - fotografie, drobný nábytek, obrazy apod. více zapojovat rodinné příslušníky - zodpovídá sociální pracovnice
 • uspořádání setkání s rodinnými příslušníky a osobami blízkými našich uživatelů v letním období - společná akce (hudba, občerstvení, vzájemná spolupráce při organizaci akce) - zodpovídá sociální pracovnice
 • zorganizování Dne otevřených dveří (září) - zodpovídá sociální pracovnice + vedení Domova
 • uspořádání vzpomínkové akce ke dni „ Památka zesnulých“ - zodpovídá sociální pracovnice
 • vypracovat pracovní postup pro přijetí nového uživatele platný na den nástupu - zodpovídá sociální pracovnice

Dlouhodobé cíle:

 • získat ke spolupráci více rodinných příslušníků při organizování společenských akcí - zodpovídá sociální pracovnice
 • více se zaměřit na adaptační období nově přijatého uživatele - zkvalitnit zpracování výstupu z adaptační doby, vypracování písemné zprávy klíčovým pracovníkem a informování ostatních pracovníku - zodpovídá sociální pracovnice
 • pracovat na udržení značky kvality v rámci projektu Český systém kvality služeb - zodpovídá vedení Domova
 • zavedení prvků „ Smyslové terapie“ založených na podpoře individuální péče - zodpovídá ergoterapeut + vedení Domova

B. ZMĚNY PROSTŘEDÍ

Krátkodobé cíle (na rok 2019):

 • zavedení orientačního vizuálního programu ve formě fotografií - zodpovídá vedení Domova + ergoterapeut
 • pravidelná obměna/aktualizace obrázků dle ročního období - zodpovídá ergoterapeut

Dlouhodobé cíle:

 • vybudovat stimulační stezku v okolí budovy s prvky aktivizace a relaxace - zodpovídá vedení Domova + ergoterapeut
 • výměna podlahových krytin v přízemí - zodpovídá vedení Domova

C. PRÁCE SE ZAMĚSTNANCI

Krátkodobé cíle (na rok 2019):

 • školení personálu na téma „Preterapie“ - zodpovídá soc. pracovnice a vrchní sestra
 • seminář na téma „Úzkostný klient“- zodpovídá sociální pracovnice a vrchní sestra
 • seminář na téma „Péče o pečující“- zodpovídá sociální pracovnice a vrchní sestra

Dlouhodobé cíle:

 • průběžné zvyšování odbornosti personálu v rámci projektu „Podpora standardizace a optimalizace Domova hrubá Voda“ - zodpovídá vedení Domova