Výlet - Prostějov

21. 07. 2021 v 9:00 hodin
Kdy: v úterý 21. 7. 2021
Odjezd: v 9. 00 hod.
Návrat: v 15. 00 hod.
Program:
  1. Prohlídka botanické zahrady 
  2. Přesun na náměstí T. G. Masaryka 
  3. Na náměstí dle zájmu a možností prohlídka muzea, rodný dům Jiřího Wolkera, procházka parčíkem s lavečkami a vodní fontánou, posezení v místních cukrárnách