Domov Hrubá Voda

Příspěvková organizace

Zřizovatel:

Zajištění důstojného, aktivního a bezpečného života

Posláním Domova Hrubá Voda je poskytování pobytových služeb seniorům, zajištění důstojného, aktivního a bezpečného života, poskytování takové podpory a pomoci, aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život.
Poskytujeme ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.
top