Domov pro seniory

Naše poslání

Posláním našeho Domova pro seniory je poskytování pobytových služeb seniorům, zajištění důstojného, aktivního a bezpečného života a poskytování takové podpory a pomoci, aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život.

Cílová skupina DS

Služba „Domov pro seniory“ je určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Kapacita DS

Naše služba Domov pro seniory má kapacitu 74 lůžek pro muže a ženy

Zásady

 • Udržovat dosavadní schopnosti uživatele, podporovat ho k samostatnosti
 • Zachovávat lidskou důstojnost uživatele
 • Dodržovat lidská práva, základní svoboda a etický přístup k uživateli
 • Podporovat aktivitu uživatele a kreativní tvořivost uživatele
 • Posilovat sociální začleňování uživatele
 • Respektovat individualitu každého uživatele
 • Poskytovat bezpečné služby
 • Partnerský přístup k uživateli

Cíle

 • Poskytování kvalitních sociálních služeb
 • Podpora a udržení schopnosti uživatelů sociálních služeb
 • Zajištění pocitu bezpečí
 • Zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života
 • Podpora udržení kontaktu s blízkými, s rodinou
 • Vytvoření příjemného prostředí

Mohlo by vás zajímat

top