Domov se zvláštním režimem

Naše poslání

Posláním našeho Domova se zvláštním režimem je poskytování pobytových služeb klientkám, zajištění důstojného, aktivního a bezpečného života a poskytování takové podpory a pomoci, aby mohly i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život.

Cílová skupina DZR

Služba „Domov se zvláštním režimem“ je určena ženám s Alzheimerovou demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Kapacita DZR

Naše služba Domov se zvláštním režimem má kapacitu 17 lůžek, která jsou určena pouze pro ženy

Zásady

 • Udržovat dosavadní schopnosti uživatele, podporovat ho k samostatnosti
 • Zachovávat lidskou důstojnost uživatele
 • Dodržovat lidská práva, základní svoboda a etický přístup k uživateli
 • Podporovat aktivitu uživatele a kreativní tvořivost uživatele
 • Posilovat sociální začleňování uživatele
 • Respektovat individualitu každého uživatele
 • Poskytovat bezpečné služby
 • Partnerský přístup k uživateli

Cíle

 • Poskytování kvalitních sociálních služeb
 • Podpora a udržení schopnosti uživatelů sociálních služeb
 • Zajištění pocitu bezpečí
 • Zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života
 • Podpora udržení kontaktu s blízkými, s rodinou
 • Vytvoření příjemného prostředí

Mohlo by vás zajímat

top