Kdo jsme

Náš Domov leží v klidném prostředí v údolí řeky Bystřice severovýchodně od Olomouce, prakticky uprostřed lesního komplexu. Hrubá Voda je část obce Hlubočky, vzdálenost od obce Velká Bystřice je 10 km, od Olomouce 20 km. Nadmořská výška je 281 m nad mořem. Součástí areálu je velká zahrada s letním posezením.

Pokoje uživatelů jsou převážně dvoulůžkové a mají ústřední vytápění. Hlavní budova je vybavena osobním a lůžkovým výtahem, budova B pouze lůžkovým výtahem. Dva pokoje máme vyčleněny pro manželské páry.

Poskytujeme celoroční ubytování, celodenní stravu včetně stravy diabetické a dietní a ošetřovatelskou péči a rehabilitaci.

Uživatelé služeb mohou využívat masáže, rehabilitační cvičení, dále vířivé koupele a podvodní masáže v rámci vodoléčebných procedur. Součástí nabídky služeb je ergoterapie (terapie formou jednoduchých pracovních činností), muzikoterapie (terapie pomocí hudby a hudebních nástrojů) a canisterapie (terapie s vycvičenými psy a terapeutkou).
Nabízíme různé kulturní a společenské akce, pořádáme sportovní hry, vedeme kroužky, hrajeme společenské hry, zajišťujeme výlety.
Dále je možné vypůjčení knih z vlastní knihovny a sledování televizních programů.
Zprostředkováváme pedikúru a služby kadeřnické a holičské. Do zařízení pravidelně dochází praktický lékař, ortoped a psychiatr.

Domov Hrubá Voda je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, je právnickou osobou s právní subjektivitou. Naše zařízení usiluje o vybudování trvalejšího vzájemného vztahu svých uživatelů s personálem zařízení, jehož výsledkem by měla být psychoaktivace a mobilizace zbytku sil uživatelů pro pokojný, vyrovnaný a kvalitnější život v zařízení.
Domov se tak snaží i o otevření se vůči občanské společnosti a o přiblížení reálného pohledu oproti mnohdy značně zkreslenému postoji veřejnosti k ústavní péči pro seniory. O uživatele se starají zdravotní sestry, pracovníci sociálních služeb, sociální pracovnice, aktivizační pracovnice, ergoterapeutka a fyzioterapeutka.

Žádost o poskytování sociálních služeb je možno vyzvednout přímo v zařízení nebo stáhnout na našich webových stránkách. Žádost musí být vlastnoručně podepsaná žadatelem nebo jeho zákonným zástupcem a doložena vyjádřením praktickéko lékaře a dotazníkem k bodovému hodnocení žádosti. V případě potřeby pomůže s vyplněním žádosti sociální pracovnice.
O vyhovění či nevyhovění žádosti rozhoduje sociální pracovnice na základě doložených informacích a sociálního šetření pro posouzení žádosti. Při nástupu do domova je s uživatelem uzavřena smlouva o poskytování sociálních služeb, kde jsou specifikovány konkrétní podmínky a povinnosti uživatele spojené s jeho pobytem v zařízení.

Uživatel může z Domova kdykoliv odejít s tím, že je mu za dny, kdy pobýval mimo domov, vrácena poměrná část za stravu. Úhrada za pobyt zahrnuje náklady na denní stravu, bydlení a nezbytné služby, tzn. praní lůžkovin, osobního prádla, úklid pokoje, teplo a spotřebu vody a energií.

Mohlo by vás zajímat