Kdo jsme

Náš Domov leží v klidném prostředí v údolí řeky Bystřice severovýchodně od Olomouce, prakticky uprostřed lesního komplexu. Hrubá Voda je část obce Hlubočky, vzdálenost od obce Velká Bystřice je 10 km, od Olomouce 20 km. Nadmořská výška je 281 m nad mořem. Součástí areálu je velká zahrada s letním posezením.

Pokoje uživatelů jsou převážně dvoulůžkové a mají ústřední vytápění. Hlavní budova je vybavena osobním a lůžkovým výtahem, budova B pouze lůžkovým výtahem. Dva pokoje máme vyčleněny pro páry.

Poskytujeme celoroční ubytování, celodenní stravu včetně stravy diabetické a dietní a ošetřovatelskou péči.

Zprostředkováváme uživatelům pedikúru a kadeřnické služby. Dále do zařízení pravidelně dochází canisterapeutka a farář. Součástí nabídky služeb v zařízení jsou také individuální a skupinové aktivizační činnosti, ranní pohybové aktivity, hudební aktivity, zahradní aktivity, smyslová aktivizace. Nabízíme různé kulturní a společenské akce ( např. besídky s hudbou a tance, pěvecké a recitační vystoupení dětí), pořádáme sportovní hry, zajišťujeme výlety a hrajeme společenské hry.

Dále je možné vypůjčení knih z vlastní knihovny a sledování televizních programů.
Do zařízení pravidelně dochází praktický lékař, psychiatr, diabetolog a gynekolog.

Domov Hrubá Voda je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, je právnickou osobou s právní subjektivitou. Naše zařízení usiluje o vybudování trvalejšího vzájemného vztahu svých uživatelů s personálem zařízení, jehož výsledkem by měla být psychoaktivace a mobilizace zbytku sil uživatelů pro pokojný, vyrovnaný a kvalitnější život v zařízení.
Domov se tak snaží i o otevření se vůči občanské společnosti a o přiblížení reálného pohledu oproti mnohdy značně zkreslenému postoji veřejnosti k pobytové péči pro seniory. O uživatele se starají pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci, aktivizační pracovnice a zdravotní sestry.

Žádost o poskytování sociálních služeb je možno vyzvednout přímo v zařízení nebo stáhnout na našich webových stránkách. Žádost musí být vlastnoručně podepsaná žadatelem nebo jeho zákonným zástupcem a doložena vyjádřením praktickéko lékaře a dotazníkem k bodovému hodnocení žádosti. V případě potřeby pomůže s vyplněním žádosti sociální pracovník.
O vyhovění či nevyhovění žádosti rozhoduje sociální pracovník na základě doložených informacích a sociálního šetření pro posouzení žádosti. Při zahájení pobytu je s uživatelem uzavřena smlouva o poskytování sociálních služeb, kde jsou specifikovány konkrétní podmínky a povinnosti uživatele spojené s jeho pobytem v zařízení.

Uživatel může z Domova kdykoliv odejít s tím, že je mu za dny, kdy pobýval mimo domov, vrácena poměrná část za stravu. Úhrada za pobyt zahrnuje náklady na denní stravu, bydlení a nezbytné služby, tzn. praní lůžkovin, osobního prádla, úklid pokoje, teplo a spotřebu vody a energií.

Mohlo by vás zajímat

top