Mikuláš

04. 12. 2020 v 9:34 hodin
Mikuláš v Domově
Ve zdech Domova se v pátek 4. 12. rozezněl zvonek anděla, vlídný hlas Svatého muže, smích a řinčení čertovských řetězů. Někteří hříšnici i dobré duše nedočkavě již očekávali postávajíce na chodbách poselství v podobě těchto bytostí. Čerti byli letos opět dva. Starý Belzebub se však ani trošku nezměnil, stále je mlsný, líný a páchne sírou. Obě pekelná stvoření usilovala o každou duši v zařízení, ale laskavý Mikuláš a anděl nikoho nedali. Všechny hříchy či zlé skutky byly odpuštěny a navždy zapomenuty. Nejedno očko nezůstalo suché a vánoční písně, příběhy a koledy bylo slyšet z každého pokoje. Za odměnu všichni dostali pekelný perníček, ovoce a někteří i čertovskou slivovičku, která byla letos řádně odleželá a v krku lehce štiplavá. Zahřála však nejen po těle. Mikuláš četl ze své knihy dobrých i zlých skutků a pekelná stvoření neustále připomínala osmý řádek vlevo dole, který představoval ty nejdůležitější hříchy. Ale anděl všechny smazal, vykouzlil nevinný úsměv a každého obdařil svým hřejivým dotekem a láskou. S přáním krásných, klidných Vánoc a pevného zdraví se tyto nadpřirozené postavy se všemi rozloučily a nezapomněly podotknout, že příští rok zase přijdou.