Přednáška - ekologcicko-chovatelský program

12. 02. 2024 v 12:22 hodin
Jedním z mnoha cílů programu "Od záchranných programů po chovatelství" bylo ukázat  našim uživatelům praktický význam chovatelství pro záchranu druhů na Zemi, přiblížit jim možnost aktivního trávení volného času, apod. Součástí programu byla živá expozice exotického ptactva a to celkem 35 jedinců, prezentace, videa, práce s kontaktními jedinci, pohybové aktivity, aj.
Děkujeme za milé chvilku, pořadem nás provedl pan RNDr. Bc. Jaromíru Vachutka.
 
top