Podpora standardizace a optimalizace v Domově Hrubá Voda, p. o.

01. 04. 2018
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality procesů soc. služeb poskytovaných pracovníky Domova
Hrubá Voda našim klientům. Tohoto cíle chceme dosáhnout realizací těchto projektových aktivit:
  • Standardizace a optimalizace činností poskytované sociální služby (KA1)
  • Doplňkové vzdělání pro pracovníky v přímé péči (KA3)
Prostřednictvím KA projektu budou splněny tyto dílčí cíle:
  • Celková revize standardů kvality poskytované sociální služby
  • Podpůrný odborný rozvoj pracovníků v přímé péči za účelem zlepšení práce a komunikace s klienty a také k doplnění celkové revize standardů kvality
 
V projektu budou vytvořeny tyto výstupy:
  • Vytvoření 1 dokumentu Revize standardů kvality (SQSS), který bude pro naši organizaci v rámci poskytované sociální služby zásadní a může být dále nápomocný ostatním organizacím v oblasti aktualizace SQSS
  • Podpoření 28 pracovníků jejich účastí na odborných akreditovaných kurzech
V současné době již probíhá realizace jednotlivých plánovaných aktivit projektu. Na začátku realizace proběhlo poptávkové řízení, ze kterého vzešli 2 dodavatelé akreditovaných vzdělávacích kurzů.
top